Úton jogvédelem

Gépjárművezetői jogvédelmi biztosítás

 

A szerződésben megnevezett, gépjárművezetői engedéllyel rendelkező biztosított kizárólag gépjárművezetői minőségben élvez biztosítási védelmet, amennyiben a forgalom részese és idegen járművet vezet. Ebből adódóan biztosítottnak csak idegen gépjármű vezetésével összefüggő biztosítási esemény bekövetkezésekor van jogcíme a biztosítási szolgáltatásra.

Közlekedési kártérítési jogvédelem
Dologi kár | Gyógyszerköltség | Nem vagyoni kár

Közlekedési kártérítési jogvédelem

A biztosított kártérítési igényének érvényesítése a biztosított által elszenvedett személyi sérülésből eredő, vagyoni, vagy nem vagyoni károk miatt, amennyiben ezek a biztosított által vezetett idegen gépjármű rendeltetésszerű használatából erednek, és nem szerződésszegésen alapulnak.

Közlekedési büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem
Közlekedési baleset gondatlan okozása | Gyorshajtás

Közlekedési büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

A biztosított védelme olyan szabálysértési- vagy büntetőeljárásban, amelyet gondatlanságból elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény alapos gyanúja miatt ellene indítanak az általa vezetett idegen gépjármű vezetésével összefüggésben.

 

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem
Vezetői engedély bevonása

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem

A biztosított jogi érdekeinek védelme az általa vezetett idegen gépjárművel okozott közlekedési baleset, vagy a közlekedési előírások megszegése miatt a járművezetéstől való eltiltás és a vezetői engedély bevonása, korlátozása, vagy visszaszerzése tárgyában folytatott büntető- és szabálysértési, valamint más hatósági eljárásokban.

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás családi, gépjármű tulajdonosi és gépjárművezetői jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában. A szolgáltatás kizárólag ügyfeleink számára a 06-1-486-3600 telefonszámon érhető el munkanapokon 9-13 óra között.

 
 
 
 

 

 

 

ONLINE
adatbekérők

 
 
 

Megosztás Facebookon
 
 
 
Helyreigazítások
 
PR Csoport: Hírek