A D.A.S. jogvédelmi szolgáltatásai

 

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogvédelmi biztosításai keretében elősegíti azt, hogy a biztosított személy érvényesíteni tudja jogos érdekeit, és a szerződésben meghatározott biztosítási összegig viseli az ehhez szükséges költségeket.

A jogvédelmi biztosítás célja a biztosított jogi érdekének megóvása, lehetőség szerint szakszerű tanácsadás segítségével peren kívül, gyors, békés úton. Ha az eljárás lefolytatásához szükséges, a Biztosító megfelelő tapasztalattal rendelkező jogászt javasol a biztosított képviseletére. A biztosítottnak jogában áll képviselőjét szabadon megválasztani.

 

A D.A.S. szolgáltatásait az alábbi formában nyújtja

  • tanácsadás: egyszeri elvi állásfoglalás;

  • peres és peren kívüli képviselet: a biztosított ez irányú meghatalmazása alapján támogatása illetve képviselete az ellenérdekű féllel szemben;

  • költségek viselése: a szerződésben meghatározottak szerint a biztosított jogi érdekeinek védelmével összefüggésben szükségszerűen felmerülő költségek átvállalása.

 
Mit is jelent ez?

a) Minden biztosítási esemény alkalmával a D.A.S. a biztosított helyett megtéríti a felmerülő kiadásokat a kötvényben feltüntetett biztosítási összeg erejéig. Ilyenek például:

  • a konkrét káresetek lebonyolításával megbízott D.A.S. szakemberek működésével kapcsolatos költségek;

  • az esettel foglalkozó illetékes bíróság helyén eljáró jogi képviselő díja illetve költségei, amennyiben megbízása elengedhetetlen az ügy sikeres lebonyolítása érdekében;

  • a bírósági eljárással kapcsolatos kiadások és költségek

  • a bíróság által beidézett tanúk és bírósági szakértők költségei;

  • a másik fél kiadásai és költségei, ha annak megfizetésére a bíróság a biztosítottat kötelezi;

  • az ítélet végrehajtására irányuló kérelem költségeit egy végrehajtási kísérlet erejéig;

  • a biztosított útiköltsége a bírósági eljárás helyszínére, amikor szükséges az ő személyes jelenléte.

b) Amennyiben a D.A.S. ügyfelét gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt külföldön előzetes letartóztatás, vizsgálati fogságba helyezés fenyegeti, akkor a D.A.S. kamatmentesen a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg kétszereséig kauciót (óvadékot) előlegez meg helyette. Mindezek érvényesek a volt SZU utódállamai kivételével egész Európa területére, valamint a Földközi tengerrel határos államokra.

Minden egyes biztosítási esemény alkalmával a D.A.S. a biztosított helyett megtéríti a szerződésben részletezett szükséges kiadásokat.

 
 
 
 
 

 

 

 

ONLINE
adatbekérők

 
 
 

Megosztás Facebookon
 
 
 
Helyreigazítások
 
PR Csoport: Hírek