Classic Családi JogSzerviz

 

A biztosítási védelem a biztosítási szerződésben megnevezett szerződő, annak házastársa, illetve a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett élettársa magán és munkahelyi jogviszonyaira terjed ki, amennyiben ezek nem a biztosított személyek által folyatott gazdasági, vállalkozási tevékenységgel állnak összefüggésben.

Kártérítési jogvédelem
Dologi kár | Gépjárműkár | Gyógyszerköltség | Nem vagyoni kár

Kártérítési jogvédelem

A biztosított jogszabályon alapuló kártérítési igényének érvényesítése az általa elszenvedett személyi sérülés, illetve vagyoni vagy nem vagyoni károk miatt, feltéve, hogy a kár szerződésen kívüli károkozásból ered.

 

Munkajogi védelem
Elmaradt munkabér | Kártérítés

Munkajogi védelem

A biztosított munkaviszonyból, közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszonyból származó jogi érdekének megóvása.

 

 

 

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem
Öregségi nyugdíj | Családi pótlék | Kártérítés | GYES, GYED | Özvegyi nyugdíj

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem

A szociális jogvédelem a biztosított, mint szociális ellátásra jogosult személy érdekeinek védelmére terjed ki, feltéve, hogy azok érvényesítése egyéb más, speciálisan az adott biztosítási esemény rendezésére is létrehozott intézményen keresztül nem jár sikerrel.
A társadalombiztosítási jogvédelem a biztosítottnak a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásából eredő jogvitáinak képviseletére terjed ki, kizárólag a peres szakaszban.

Szerződéses jogvédelem
Bérleti szerződés | Adásvételi szerződés | Leasing szerződés | Garanciális problémák | Más biztosítókkal kötött szerződések | Utazási szerződés

Szerződésjogi jogvédelem

A biztosított jogi érdekeinek védelme más biztosítókkal kötött, a biztosítottal, a biztosított gépjárművel és a biztosított ingatlannal kapcsolatos biztosítási szerződések megszegéséből származó jogvitákra, illetve kötelmi jogi fogyasztói szerződések megszegéséből (pl. adásvétel, bérlet, lízing stb.) származó jogvitákra.

Fogyasztói jogvédelem
Képviselet a Fogyasztóvédelmi Tanács előtt | Kártérítési igény a nem megfelelő minőségű áru forgalmazójával szemben

Fogyasztói jogvédelem

A biztosított jogi érdekeinek a védelme az árucikkek megvásárlására, használatára, és a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban.

 

 

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem
Közlekedési baleset gondatlan okozása | Fiatalkorúak szándékos bűncselekménye | Gyorshajtás

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

A biztosított védelme olyan büntető- vagy szabálysértési eljárásban, amelyet ellene gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja miatt indítanak.

 

 

Ingatlan jogvédelem
Bérlet | Haszonbérlet | Haszonélvezet | Birtokvédelem

Ingatlan jogvédelem

A biztosított jogainak védelme a biztosított ingatlannal kapcsolatos bérleti, haszonbérleti, más használatra vonatkozó szerződés megszegéséből és egyéb dologi jogi jogviszonyból eredő jogvitákban.

 

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem
Vezetői engedély bevonása | Forgalmi engedély bevonása

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem

A jogi érdekek védelme a biztosított vezetői engedélyének,illetve a biztosított gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával kapcsolatos hatósági eljárásban.

 

 

Jogi tanácsadás

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás a családi és a közlekedési jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában. A szolgáltatás kizárólag ügyfeleink számára a 06-1-486-3600 telefonszámon érhető el munkanapokon 9-13 óra között.

Határozott időtartamú szerződés - min 3 év. Kiterjed az egy háztartásban élő családtagokra, gyerekek 18  alatt, vagy 26 év alatt, de nem rendelkezik önálló keresettel!

 
 
 
 

 

 

 

ONLINE
adatbekérők

 
 
 

Megosztás Facebookon
 
 
 
Helyreigazítások
 
PR Csoport: Hírek